Paskelbtos Energijos tiekimo UAB ir UAB Energijos sprendimų centro reorganizavimo sąlygos

2018-08-31

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausančios bendrovės Energijos tiekimas UAB ir UAB Energijos sprendimų centras skelbia savo reorganizavimo sąlygas.

Bendrovės yra reorganizuojamos prijungimo būdu – prie veiklą tęsiančio  Energijos tiekimo UAB prijungiant UAB Energijos sprendimų centrą. Pastaroji po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, o Energijos tiekimui UAB pereis UAB Energijos sprendimų centro turtas, teisės ir pareigos, įskaitant UAB Energijos sprendimų centro teises ir pareigas pagal sandorius.

Reorganizavimo sąlygos, nauja Energijos tiekimo UAB įstatų redakcija, ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija yra pateikiama šiame pakete (ZIP, 45 MB).

UAB Energijos sprendimų centro jungimas prie Energijos tiekimo UAB yra vienas iš „Lietuvos energijos“ grupės strategijos 2030 įgyvendinimo etapų, konsoliduojant elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo veiklas ir kuriant vieną organizaciją, kuri tiektų energiją bei susijusias paslaugas ir sprendimus verslui bei gyventojams tiek Lietuvoje, tiek, vėliau – ir tarptautinėje rinkoje.