Paskelbtos „Energijos tiekimo“ atskyrimo sąlygos

2018-11-07

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti bendrovė Energijos tiekimas UAB skelbia nuo jos atskiriamos elektrinių darbo optimizavimo veiklos atskyrimo sąlygas.

Užbaigus Energijos tiekimo UAB ir UAB Energijos sprendimų centro reorganizavimą, grupė toliau įgyvendina savo strategiją ir grynina įmonių veiklos sritis. Atsižvelgdama į tai, „Lietuvos energija“ pritarė Energijos tiekimo UAB elektrinių darbo optimizavimo veiklos atskyrimo inicijavimui, nuo Energijos tiekimo UAB, kuri tęsia veiklą, atskiriant elektrinių darbo optimizavimo veiklą, šios atskiriamos veiklos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriant naują juridinį vienetą – UAB „Gamybos optimizavimas“, bei pavedė Energijos tiekimo UAB valdybai parengti atskyrimo sąlygas.

Atskyrimo sąlygos yra pateikiamos šiame pakete.

Planuojama, kad nauja grupės įmonė UAB „Gamybos optimizavimas“ veiklą pradėtų sausio mėnesį. „Lietuvos energijai“ priklausytų 100 proc. UAB „Gamybos optimizavimas“ akcijų.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, atskyrus veiklas, bus išgryninta Energijos tiekimo UAB veikla - bendrovė tęs energijos išteklių pardavimą klientams kaip nepriklausomas tiekėjas, o specifinė elektrinių darbo režimų optimizavimo veikla bus perduota naujai įmonei UAB „Gamybos optimizavimas“. Veiklos atskyrimas neturės jokios įtakos Energijos tiekimo UAB klientams, o visi turimi Energijos tiekimo UAB įsipareigojimai bus tęsiami.